Ivan Blecha


(ed) , 2003, Fenomenologie v Pohybu: sborník z mezinárodní konference "Budoucnost fenomenologie, 100. výročí vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla", Univerzita Palackého, Olomouc.