Newsletter of Phenomenology

Keeping phenomenologists informed since May 2002

132455

Oikoymené, Praha

1998

288 Pages

ISBN 9788086005496

Znepokojivá zkušenost cizího

Bernhard Waldenfels

Translated by Jakub Čapek

Bochumský filosof vycházející z fenomenologie E. Husserla a M. Merleau-Pontyho zkoumá vztah vlastního a cizího. Problematiku tohoto vztahu sleduje mimo jiné na fenoménech jako dialog, taktické jednání, násilí a utrpení, technika, práce, nouze a přebytek, všední den, moderní malířství a řád velkoměsta.

Publication details

Full citation:

Waldenfels, B. (1998). Znepokojivá zkušenost cizího, transl. J. Čapek, Oikoymené, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Der Stachel des Fremden

1990

Bernhard Waldenfels

Frankfurt am Main, Suhrkamp